--!>
Eesti   Inglise   Vene
Kalesi aknad ja uksed -
E-post: info@kalesi.ee

ENERGIASÄÄSTLIKE- ja PASSIIVAKENDE TASUVUS 

Kalesi passiivaknad säästavad oluliselt kütteenergia kulusid ning tagavad sooja ja hubase äraolemise isegi väga külmadel talveõhtutel. Seda ka akende läheduses viibides, mis ei õhka enam külma.

 STANDARDNE
(HTP-1) puitakna joonis
 PASSIIVAKNA
(HTP-10) joonis

Hea koduomanik!

Esitatud skeemilt on näha, et Eestis kehtivate ehitusnormide järgi rajatud uue eramu akendest ja ustest pääseb u 17% toasoojast otse õue. Olenevalt kütteliigist on 150 m² üldpinnaga uue maja soojakulud u 20 - 40 tuhat krooni aastas. Ostes oma uue kodu rajamisel Kalesi standardsete HTP-1 aknatoodete asemel passiivaknad HTP-10, vähendate oma maja akende soojakadusid 11%-ni. Arvestades soojusenergia hindade kiiret tõusu, võimaldab selline investeering ca 30% võrra* kõrgema soetushinna tagasi teenida kõigest 8 aastaga.

 
* Kui standardsete HTP-1 akende hind 150 m² maja puhul on u 100 000 krooni, siis Kalesi passiivaknad HTP-10 puhul kujuneb investeeringu suuruseks u 130 000 krooni.

Vanemate majade korral võime rääkida koguni 30-50% toasoojast, mis lihtsalt välja „tuulutatakse”. Tänaste soojahindade juures ulatuvad 150 m² üldpinnaga vanema eramu küttekulud aastas u 30-50 tuhande kroonini. Nii huvitav kui see ka pole, teenitakse investeering Kalesi passiivakendega HTP-10 (130 000 krooni) selgi puhul tagasi u 6 - 8 aastaga (standardsetesse HTP-1akendesse investeerides oleks tasuvusajaks samuti 6 - 8 aastat, kuna soojuse kadu on suurem). Pikas perspektiivis võimaldab vanade majade akende vahetus säästa aga terve varanduse.

Nagu arvutustest näha, on vanade majade akende väljavahetamine täna üks kasumlikumaid investeeringuid – erinevalt aktsiatesse, võlakirjadesse jm väärtpaberitesse investeerimisega on tänu küttekulude kiirele tõusule investeeringu riskitase null, mida ei paku Teile ükski pank ega fondihaldur.

Kõrvalolevaid jooniseid uurides ei jää kindlasti märkamatuks need esmapilgul tähtsusetuna tunduvad pisiasjad, mis Kalesi passiivaknad HTP-10 pikas perspektiivis suure kasumlikkusega investeeringuks muudavad.

Ja mis kõige tähtsam – Kalesi passiivaknad HTP-10 aknad tagavad lisaks väiksematele küttearvetele mõnusalt sooja ja hubase äraolemise isegi väga külmadel talveõhtutel. Seda muuseas ka akende läheduses viibides, mis ei õhka enam külma. Ainus, millest te Kalesi passiivakende HTP-10 soetamisel ilma jääte on kaunid jäälilled akendel, sest tänu akende suurepärasele soojapidavusele need lihtsalt ei teki enam sinna.

Õigeid otsuseid!

NB! Kõik arvutused on ligikaudsed ning põhinevad Kalesi 12 aasta pikkusel akende ja uste tootmise kogemusel. Täpne kalkulatsioon investeeringu tasuvusaja kohta sõltub akende keerukusest ja iga hoone iseärasustest. 
Teadmiseks! Mõned aknatootjad reklaamivad oma aknende soojapidavust klaaspaketi soojusjuhtivuse näitajaid esitades. Tegelikult on klaaspaketi ja akna kui terviku soojapidavus kaks eri asja. Kui klaaspaketi soojusjuhtivus arvutatakse klaasi keskosast (jättes muuseas arvestamata klaaspaketi servade soojusjuhtivuse), siis kogu akna soojusjuhtivuse arvutamisel või testimisel võetakse arvesse kõiki aknakomplekti omadusi ja tehnilisi näitajaid:
  • akna tüüp
  • aknamaterjali liik ja tihedus
  • klaaspaketi soojusjuhtivus
  • klaaspaketi servade soojusjuhtivus
  • klaaspaketi ümbermõõt ja pindala ning klaasimissügavus
  • akna lengi- ja raamiprofi ilide soojusjuhtivused ning pindalad
  • kompensatsioonitihendi olemasolu
  • põhitihendite arv ning tehnilised omadused
Nõuanne! Seetõttu tuleks aknamüüjalt alati küsida, kuidas nemad oma komplektse akna soojusjuhtivuse on arvutanud või kas on esitada sertifi kaat katsetuste kohta?

 Vaata artiklit pdf. formaadis 

Õigeid valikuid soovides!

Eerik Kirs
Kalesi aknad ja uksed

Vali Kalesi passiivaknad!