Eesti   Inglise   Vene
Kalesi aknad ja uksed -
E-post: info@kalesi.eeAkende paigaldus on mõistlik jätta asjatundjate hooleks

Terviklik paigaldussüsteem
(artikkel)
 PDF failina

 

Puitakna paigaldusjoonised

 Standardne paigaldus
Energiasäästlik paigalds 50%
Energiasäästlik paigaldus 100%-1
Energiasäästlik paigaldus 100%-2
 

Puit-alumiiniumakna
paigaldusjoonised

 Standardne paigaldus
Energiasäästlik paigaldus 50%-1
Energiasäästlik paigaldus 50%-2
Energiasäästlik paigaldus 50%-3


Uute energiasäästlike akende tehnoloogiliselt õige paigaldamisega on võimalik vähendada akende soojakadusid olulisel määral.

Hoone fassaadi soojapidavus sõltub olulisel määral akendest, kuid ka akende paigaldamise tehnilisest lahendusest ning kasutatavatest paigaldusmaterjalidest. Uue maja ehitamisel, kui ka renoveeritava hoone fassaadi soojustamisel on soovitatav akende paigalduse lahendus põhjalikult läbi mõelda ja projekteerida juba enne akende tellimist.

Aknad tasub tellida mõõtudega, mis võimaldaks fassaadi soojus-
isolatsiooni  paigaldamise aknapaledele ning kataks ka aknalengid. Soovitatavalt võiks olla soojusisolatsiooniga kaetud vähemalt 2/3 aknalengi laiusest. Akende ümbruse soojusisolatsiooni paigaldamata jätmisel tekivad nn külmasillad, mis muudavad uute soojapidavate akendega saavutatava säästu olematuks. Külmasild on koht ehitises, mis juhib väliskülma hoonesse.

Eriti hea soojusjuhtivusega ehk halva soojusisolatsiooniga on ehitusmaterjalina kivi, seetõttu soojustatakse kiviseina väljastpoolt, vältimaks külma pääsemist kivi sisse. Külmasilla isoleerimiseks tuleks akna mõõdud arvestada pigem väiksemad ja planeerida aknalengide soojustusmaterjaliga soojustamine  väljastpoolt nii, et see kataks olulisel määral või täielikult ka lengi.

Õhutiheduse tagamiseks ning veeauru (niiskuse) liikumise tõkesta-
miseks aknapaigalduse kui fassaadi isolatsioonimaterjalidesse tuleks akende paigaldamisel lisaks kasutada aurutõkketeipi (seespool) ja ilmastikukaitseteipi (väljaspool). Selline paigaldus tagab isolatsiooni-
materjalide korrektse toimimise kuna soojustusmaterjalidesse ei pääse siis soojusjuhtivust suurendavat niiskust .

Kuna ehituskonstruktiivseid vajadusi ning olukordi esineb väga erinevaid, siis on erinevad ka paigalduslahendused ning paigaldus-
materjalid
akende paremaks soojusisolatsiooni ja õhupidavuse tagamiseks.

Akende paigaldusjoonised

Akende paigaldus on määrava tähtsusega soojapidavuse tagamisel. Hoone konstruktsioon ja arhitektuur määravad paigalduslahenduse. Mõningad akende paigaldusjoonised leiad paremalt:

SOUDALI VIDEO

Kalesi aknad ja rõduuksed. SOUDAL aurutõkketeipide paigaldamine. SOUDAL montaaživahu paigaldamine.  SOUDAL window system. Akende paigaldamine SOUDAL materjalidega.