Eesti   Inglise   Vene
Kalesi aknad ja uksed -
E-post: info@kalesi.ee

Akende soojusisolatsioon - Puitaken vs PVC-aken


Sageli kohtame olukordi, kus võrreldakse erinevat tüüpi ning erinevast materjalist toodetud akende hinnapakkumisi.  
Lisaks erinevustele aknamaterjalides, profiilide paksustes, tihenditele arvus ja koostekvaliteediis, on sageli oluliselt erinevad ka klaaspaketid ning nende soojusisolatsiooni näitajad. Seega ei ole õiglane võrrelda oluliselt erinevaid aknatooteid.

Akna raamid ja lengid

Aknaraamide ja lengide soojusjuhtivuste erinevused on küllaltki suured ning erinevad on ka koguakna soojusjuhtivused.

PVC-akendele toodetakse profiile mitmete erinevate paksuste ja soojsujuhtivustega. 58mm aknaprofiili soojusjuhtivus on U-1,7 W/(m²K), 70mm profiilil U-1,4 W/(m²K) ning 88mm profiilil U-1,0 W(m²K).


Puitakende raamiprofiilide soojusjuhtivused jäävad vahemikku U=1,7-1,2 W/(m²K) ning 120mm mitteavatavate akende lengide soojusjuhtivus on vaid U-0,8 W/(m²K).


NB! Mida väiksem on akna tootmiseks kasutatavate materjalide soojusjuhtivus, seda parem on lõpptoote soojusisolatsioon.


Keskmiselt on raami ja lengi pindala osakaal aknas vaid ca 20%-30% ning nende tähtsus  võrreldes klaaspaketiga on seetõttu suhteliselt tagasihoidlik.Kogu akna soojapidavuses mängivad aga väga tähtsat rolli klaaspakettid.

Klaaspakette pakutakse väga erinevate näitajatega.

 

2 x klaaspakett

 
2 x klaasiga (18mm õhktäidise ja üks selektiivklaas):
U-1,4 W/(m²K) 
2 x klaasiga (18 mm argoontäidisega ja üks selektiivklaas):
U-1,1 W/(m²K)
3 x klaaspakett  
3 x klaasiga (2 x 10mm õhktäidis ja üks selektiivklaas):
U-1,4 W/(m²K)
3 x klaasiga (2 x 10mm argoontäidis ja üks selektiivklaas): U-1,2 W/(m²K)

3 x klaasiga (2 x 10mm argoontäidis ja kaks selektiivklaas):

U-0,8 W/(m²K)
3 x klaasiga (2 x 15mm argoontäidis ja kaks selektiivklaas): U-0,6 W/(m²K)
3 x klaasiga (2 x 18mm argoontäidis ja kaks selektiivklaasi): U-0,5 W/(m²K)

Ühe selektiivklaasiga 2 x klaaspakett võib olla ühe selektiivklaasiga 3 x klaaspaketist parema soojusisolatsiooniga. 

2 x klaaspaketil on alati võimalik kasutada optimaalse suurusega 16-18mm laiust klaaspaketi vaheliistu, mis tagab hea soojusisolatsiooni.

3 x klaaspaketil on tavapäraselt vaid 8-10mm laiused vaheliistud ning optimaalse suurusega 18-20mm isolatsioonivahesid ei õnnestu üldjuhul pakkuda. Seda seetõttu, et klaaspaketi kogupaksuse oluline suurenemine ei võimalda neid tavalistesse aknaraamidesse pigaldada.

NB! Kahekordse klaaspaketi ühes isolatsioonikambris kahe järjestikuse selektiivklasi kasutamine ei taga klaaspaketi soojusisolatsiooni olulist paranemist. Kolmekordse klaaspaketi mõlemas isolatsioonikambris selektiivkatte kasutamine parandab akna soojusisolatsiooni aga väga olulisel määral.

Tasub teada!
Kahekordsel klaaspaketil
parandab ühe selektiivklaasi kasutamine soojusisolatsiooni ca 100% (selektiivkatteta klaaspaketiga võrreldes). Agoongaasiga täidetud isolatsioonikamber parandab klaaspaketi soojusjuhtivust ca 20% (võrreldes õhktäidisega).

Kolmekordsel klaaspaketil parandab kahe selektiivklaasi kasutamine soojusisolatsiooni ca 130% (selektiivkateteta klaaspaketiga võrreldes). Kaks argoongaasiga täidetud isolatsioonikambrit parandavad klaaspaketi soojusjuhtivust ca 30% (võrreldes õhktäidisega) .

Aknaraami, klaaspaketi, klaasi vaheliistude ja tihendite kasutegur.

Raamide ja lengide profiilid
Aknaraami ja lengi soojusisolatsioon paraneb u 40% võrra, kasutades tavalise soojusjuhtivusega U-1,4 W/(m²K) aknaprofiilide asemel lahendust, kus soojusjuhtivus on U-0,8 W/(m²K). Kuna aknaprofiilide osakaal keskmise suurusega akna korral on 20-30%, siis muudab see kogu akna soojusisolatsiooni oluliselt vähem, kui klaaspakett

Väga hea soojusjuhtivusega klaaspakettid on:

  • 48mm klaaspakett, kus U-0,5 W/(m²K)
    3 x klaaspakett / 2 x selklaasid / 2 x 18mm Thermix vaheliistuga / 2 x argoontäidisega
  • 42mm klaaspakett, kus U-0,6 W/(m²K)
    3 x klaaspakett / 2 x selektiivklaasid / 2 x 15mm Thermix vaheliistuga / 2x argoontäidisega

Vaheliistud

Väikese soojusjuhtivusega Thermix, Swisspacer, TGI, Cromatech või muude analoogsete klaasi vaheliistude kasutamine klaaspketis alumiiniumavaheliistude asemel  parandab akna soojusisolatsiooni u 5%.

 

Tihendid

Teise tihendi kasutamine aknaraamis parandab akna soojusisolatsiooni u 3%.

 

Paigalduse tähtsus

Akende paigaldusele ei pöörata üldjuhul erilist tähelepanu, kuid ometi on see samaväärselt oluline uute akende soetamisega. Vaid tehniliselt korrektselt läbimõeldud paigalduslahendus tagab akende  täieliku õhutiheduse. Lisaks katkestatakse külma edasikandumine aknalengide tagant läbi paigaldusisolatsiooni ja seinakonstruktsiooni hoone sisse.

Standardse puitakna
paigaldusjoonis 

Energiasäästliku puitakna
paigaldusjoonised


Puitakna lengiprofiilide paisumine ja kahanemine on väga väike ning üldjuhul ei vaja elastseid paigaldusmaterjale. Soovitatav on aga kasutada neid olukordades, kus hoone konstruktsiooni vajumine seda eeldab (palkmajad) või kasutamisest teingitud vibratsiooni tagajärjel võib tavapärane paigaldusisolatsioon praguneda ja ebatihedaks muutuda.(rõduuksed).

 

PVC-akna lengiprofiilide paisumise ja kahanemise tagajärjel (välistemperatuuride muutumisel) tekkiva paigaldusisolatsiooni  lahtirebenemise vältimiseks soovitame kasutada elastset  paigaldusvahtu Soudal Flexifoam või illbruck Tremco Trioplex  isepaisuvat aknapaigaldustihendit

 

illbruck Tremco Trioplex paigaldustihend on elastne ja ehitusdeformatsioone kompenseeriv, õhu- ning tuuletihe, niiskust mitte imav, muutumatu laiuse ja soojusjuhtivusega. 66mm laiuse paigaldustihendi soojusjuhtivus on U-0,7 W/(m²K).

Lisaks soovitame kasutada aurutõkketeipi paigaldusisolatsiooni siseküljel. Vajadusel võib kasutada ilmastikukaitseteipi akende  väliskülje isolatsiooni paremaks kaitsmiseks. Teipide kasutamine on vajalik maksimaalse õhutiheduse kindlustamiseks.

Kasulik on teada!

Passiivmajade õhutiheduse standardi kohaselt peb olema tagatud õhutihedus 0,6 1/h. See tähendab, et 50 Pa üle- ja/või alarõhuga testides („blower door” test), ei tohiks õhuvahetus hoones olla suurem kui 0,6 korda tunnis.

Kokkuvõtteks

Kuigi PVC- ja puitaknad on küllaltki erinevad tooted, ei saa ometi öelda, et PVC-aken on halvema ning puitaken parema soojusisolatsiooniga. Kõik sõltub milliseid aknaraami profiile, klaaspakette, tihendeid ja muid komponente akna valmistamisel kasutatakse. Põhjalikum artikkel "Puitaknad versus PVC aken" selgitab lähemalt antud aknatüüpide erinevusi.

 

Õigeid valikuid soovides!

Eerik Kirs
Kalesi aknad ja uksed