Eesti   Inglise   Vene
Kalesi aknad ja uksed -
E-post: info@kalesi.eeKALD-PÖÖRDAVANEVAD AKNAD ja RÕDUUKSED
Üldine tutvustus

           
Aknad
Aknad
Aknad
Aknad
Aknad
 

Toodame üheraamilisi sissepoole kald-pöördavatavaid aknaid ja rõduuksi nende kasutus- ja hooldusmugavuse eeliste tõttu.  Sellised  aknad on kõige levinumad Eestis ja ka mujal Euroopas, moodustades kogu aknaturu nõudlusest 80-90%

KALESI AKNAD KESTAVAD KAUA!

MEIE TOODETUD AKNAD ON SUUREPÄRASE SOOJUS- ja MÜRAISOLATSIOONIGA! 

Kalesi akende ja rõduuste eriti hea soojus- ja müraisolastiooni tagavad uudne külmasillata aknaprofiil ning klaaspaketi ja aknaraami vahel asetsev klaasimistihend. 

Akende tootmisel järgime hoolikalt Euroopas väljatöötatud tehnilisi nõudeid. Kasutame parimaid materjale tagamaks akende konstruktsiooni töökindlust ning viimistluse vastupidavust ilmastikumõjudele pikkade aastate jooksul.

AKNAD - TOOTEVALIK

EELISED - liimpuidust, üheraamilised, sissepoole
kald-pöördavanevad (nn Saksa tüüpi) aknad ja rõduuksed:

 • Sobib kaasaegsetele ja vanematele hoonetüüpidele
 • Mugav avada ja hooldada (siisepoole avatavad aknad)
 • Puuduvad vahed, kuhu saaks koguneda tolm (üheraamilised aknad)
 • Võimaldab toota erineva soojus- ja müraisolatsiooniga (lihtsasti teostatav ja soodne)
 • Hea vastupidavus meie ilmastikuoludes (põhjamaine kliima) 
 • Täielikult ilmastikukindel konstruktsioon (vee- ja tuulekindel nii sisemaal kui rannikualadel)
 • Tugev, lihtne ja 3-suunas reguleeritav aknakonstruktsioon
 • Võimaldab avatavate aknaraamide kald- kui ka pöördavanemist (siisepoole avatavad aknad) 
 • Lai valik tuulutamisvõimalusi (avatavatel akendel mikro- ja tavatuulutusasend)
 • Tuulutusasendite kasutamine 24 h ilmastikukindel (sissepoole
  avatavad aknad)
   
 • On võimalik toota erineva kuju- ja viimistlusega aknaid ja rõduuksi
 • On võimalik toota seest ja väljastpoolt erineva värvitooniga/viimistlusega
 • On võimalik toota suuremõõtmelisi avatavaid ja mitteavatavaid aknaid ning rõduuksi 
 • On võimalik toota suure kaalu ja mõõtmetega lükandanaid-uksi (max 200kg ja mõõtmetega kuni 2000 x 2700mm) 
 • Avatavaid rõduaknaid-uksi on võimalik toota madala tammest või
  alumiiniumist lävepakuga
 • Paigaldatakse paigaldusklambritega (paigalduskruvide korgid
  ei jää näha)

Aknad - standardlahendused

Soovitused akende ostjale!

Aknad pole vaid valguse tuppatoomiseks. Aknad on vajalikud ka soojus- ja müraisolatsiooni ning õhupidavuse tagamiseks.
Kuna aknad on üldjuhul hoonete välispiirdes kõige suurema soojusjuhtivusega ehitustooted, siis on soojakaod akende kaudu ka 3-8 korda suuremad kui välisseinal. Seega on mõistlik soetada võimalikult hea soojusisolatsiooniga aknad. Kuna viimasel ajal on suured aknad üha nõutavam kaup, siis on akende soojusisolatsioonile mõistlik veelgi enam tähelepanu pöörata. Teatavasti napib meie kliimavöötmes aeg-ajalt ka valgust, seega on mõistlik hoonetele projekteerida  optimaalsete mõõtudega aknad. Küttekulude vähendamisega tagame pikemas perspektiivis küttenergia pidevast hinnatõusust tingitud võimalikult väiksema sõltuvuse.
       

Uued aknad

Eesti põhjamaisesse kliimasse sobivad aknad on võimalikult hea soojusisolatsiooniga. Tingimusel, et aknad paigaldatakse tehnoloogiliselt õigesti, on võimalik vähendada akende kaudu hoonest väljuvat soojuskadu veelgi. Tasakaalustatud ja reguleeritud kütte- ning ventilatsioonisüsteemi korral tasub akende väljavahetamine end ära juba mõne aastaga.

Standardse akna paigaldusjoonised
Standardse akna paigaldusjoonised
Energiasäästliku akna paigaldusjoonised
Energiasäästliku puitakna paigaldusjoonisedEnergiasäästliku puit-alumiiniumakna paigaldusjoonised
Energiasäästliku puit-ja puit-alumiiniumakna paigaldusjoonised

Aknad - energiasäästliku hoone "võtmeküsimus".
Aknad - passiivne küttekeha hoone fassaadis.   

Hoone välispiirde soojakadude vähendamisel annab suurima säästu energiasäästlike  ja passiivakende kasutamine. Hea soojusisolatsiooniga aknad säästavad oluliselt kütteenergia kulusid ning tagavad sooja ja hubase äraolemise isegi väga külmadel talveõhtutel. Seda ka akende läheduses viibides, mis ei õhka enam külma.

Kasutades suure päikesefaktoriga klaaspakette, suurendame akende kasulikkust veelgi.  Vaata lähemalt SIIT:

P68-9PA68-9P120-2PA120-2

Aknad - klaaspaketi tähtsus.
Selektiivklaasi kasutegur.

Kalesi akende standardsed klaaspaketid.
Täitegaasid: õhk, argoon ja krüptoon.
Kalesi standardsed aknad on varustatud kahekordsete hermeetiliste argoongaasiga täidetud klaaspakettidega. Klaaspakett koosneb 4mm klaasidest, millest sisemine on üldjuhul selektiivse pinnakattega. Klaaside vahed on 18mm laiused. Standardse kahekordse klaaspaketi soojusjuhtivus on U-1,1 W(m²K). 

Õhust parema soojusisolatsiooniga argoon- või krüptoongaasi kasutamine klaaspakettides parandab samuti märkimisväärselt kogu akna soojusisolatsiooni. Üldiselt kasutatakse siiski argoongaasi, kuna hind on oluliselt soodsam. 
 • 2 x klaaspaketi õhktäidise asendamisel argoongaasiga paraneb akna soojusisolatsioon 21%.
 • 3 x klaaspaketi õhktäidise asendamisel argoongaasiga paraneb akna soojusisolatsioon 22-44% (sõltub klaaside vahe suurusest).
Oluline on teada! Standardsetesse aknaraamidesse paigaldatakse üldiselt kuni 32mm paksuseid klaaspakette, sest paksemate klaaspakettide paigaldamine standardsetesse aknaraamidesse (68mm profiil) on küllaltki ebamugav. Klaaspakettide hea soojusisolatsiooni tagab optimaalne klaaside omavaheline kaugus. Klaaside vahesid liialt vähendades halveneb klaaspaketide, kui ka komplektsete akende soojusisolatsioon olulisel määral. 

Väga hea soojusisolatsiooni kahekordsetes klaaspakettides kindlustab 16-18mm klaaside vahe. Kolmekordsetess klaaspaketiides tagab rahuldava tulemse klaaside 14-16mm vahe ning väga hea tulemuse saavutamiseks peaks klaaside omavaheline kaugus olema 18-20mm. Kolmekordsete klaaspaketi kogupaksus võib sõltuvalt kasutatavatest klaasidest olla 40-60mm. Neljakordsete klaaspakettide paksus võib aga küündida koguni 80 millimeetrini ning nende paigaldamiseks peaks aknaraami paksus olema vähemalt 120mm paksune. Kalesi aknatehas valmistab 100 ja 120mm paksuse aknaid eriti hea soojusisolatsiooni saavutamiseks.

Eelpool nimetatud andmed kehtivad argoongaasiga täidetud klaaspakettide korral. Krüptoongaasi kasutamisel tagab parima tulemuse veidi väiksem klaaside vahe ning seda eripära on hea ära kasutada standardsete aknaraamide korral, sest klaaspakettide paksus on siis väiksem. Krüptoongaasiga täidetud klaaspaketid on aga kallimad.


Selektiivklaaside kasulikkus

Kaasaegsed selektiivklaasidega klaaspaketid on väga hea soojusisolatsiooniga ning võimaldavad tõhusalt parandada akende soojusisolatsiooni. Läbipaistva metalloksiid-kattega selektiivklaas sarnaneb väliselt tavalise kirka klaasiga kuid ta peegeldab olulise osa soojusenergiast tuppa tagasi, säästes kütteulutusi. 

Tasub teada!

Võrreldes kahekordse klaaspaketiga, kus on kasutatud tavalist kirgast klaasi, 
 • parandab ühe selektiivklaasi kasutusele võtmine kahekordses klaaspaketis soojusisolatsiooni 2 korda.
Võrreldes kahekordse klaaspaketiga, kus on kasutatud selektiivset klaasi, 
 • parandab kahe selektiivklaasi kasutamine kolmekordses klaaspaketis soojusisolatsiooni 35-55%. Efektiivse tulemuse saavutamiseks peavad selektiivklaasid asuma erinevates kambrites. Täpne tulemus sõltub klaaside vahelisest kaugusest.
Kui õhktäidisega kahekordse selektiivklaasita klaaspaketi soojusjuhtivus on vaid U-2.8 W(m²K), siis selektiivklaasiga klaaspaketi soojsjuhtivus on tunduvalt parem e U-1,4W(m²K). Selektiivklaasita aknad ei ole vastavuses Eestis kehtiva akende soojusisolatsiooni normatiiviga, ega võimalda täita standardis EVS 837-1:2003 nõutavat komplektsete akende soojusjuhtivust U

2,1 W/(m²K).


NB! Vaid 10mm vahede ja ühe selektiivklaasiga kolmekordse klaaspakettide soojusjuhtivus on võrdne kahekordse klaaspaketi näitajatega, mis standardselt on varustatud ühe selektiivklaasiga ning klaaside vahe on 16-18mm). 
Põhjus on selles, et klaaspaketi soojusisolatsioon väheneb väiksema klaaside vahe korral. Kui kahekordses klaaspaketis on optimaalseks 16-18mm klaaside vahe, siis üle 20mm laiuste klaasivahede korral tulemus hakkab juba halvenema klaaspaketi sisese konvektsiooni suurenemise e iseeneseliku jahtumise tõttu. Alla 14mm klaasivahede korral  väheneb kahekordse klaaspaketi isolatsioon juba olulisel määral.
Ühe selektiivklaasiga kolmekordse klaaspaketi pakkumist tellijale võib pidada ebaproffessionaalseks ning soovitame selliste klaasidega varustatud akende pakkujaid vältida.

Aknad - selektiivklaaside kasutamine kolmekordsetes klaaspakettides

Kolmekordse klaaspaketiga varustatud akendel on võimalik saavutada eriti häid soojusisolatsiooni tulemusi kahe selektiivklaasi kasutamisega. Oluline on selektiivsete pindade asetsemine erinevates klaaside vahelistes nn kambrites. Teise selektiivklaasi kasutamine vähendab küll mõnevõrra valguse läbilaskvust ja päikesefaktorit, kuid parandab siiski märkimisväärselt akna soojusisolatsiooni ning seda on igati mõistlik ära kasutada.

Akende paigalduse tähtsus.
Paigalduse tehniline lahendus ja kvaliteet on väga olulised!

Vaata lähemalt SIIT

Akende paigaldust tutvustav video


Aknad - eriklaaside kasutamine

Isikuturvalisuse tagamiseks kasutatakse karastatud või lamineeritud klaase. Esimesel korrusel võib kasutada karastatud klaase, mille hind on soodsam. Kõrgemal, kus on oht läbi klaasi kukkuda, oleks mõistlik kasutada lamineeritud klaasi.Karastatud klaas on 4-5 korda tugevam kui tavaline või lamineeritud klaas, kuid purunemisel tekkivad väiksed nürid killud võivad siiski tekitada vigastusi, seetõttu kodudes, kus on põrandani aknad ja oht, et väikesed lapsed mänguhoos võivad klaasidesse kukkuda, tuleks siiski kasutada lamineeritud klaasidega aknaid.

NB! Kui aknad on varustatud sisemise lamineeritud klaasiga, siis on neist abi nii isiku kui vandalismiturvalisuse tagamisel.

Murdvarguse- ja vandalismiturvalisuse tagamiseks varustatakse aknad üldjuhul klaaspakettidega, milles on mitmekordsete läbipaistvate PVC laminaadikihtidega klaas ehk lamineeritud klaas, mis lahendab samaaegselt ka isikuturvalisuse vajaduse.

Päikesekaitse- või toonklaase kasutatakse ida-, lõuna- ja läänefassaadis asuvatel akendel, et vähendada ruumide ülekuumenemist suvekuudel. Tasub aga teada, et klaaside valgusläbilaskvus väheneb ning talveperioodil jõuab hoonesse vähem tasuta päikeseenergiat, mida muidu saaksime kasutada hoone passiivseks kütmiseks.

Aknad - tuulutusasendid vs ventilatsiooniklapid

Tuulutamiseks on Kalesi aknaid võimalik avada nii mikro- kui ka tavatuulutuse asendisse. Ülalt kaldavatavad aknad võivad tuulutuseks olla avatud ööpäevaringselt, sest ootamatu vihmahoog ei saja aknast sisse ning ka tuul ei pääse sissepoole avatavaid aknaid „räsima”. 

Vajadusel on akendele võimalik paigaldada ventilatsiooniklapid. Aknalengi või -raami sisse freesitud ventilatsiooniavad muudavad akna soojusisolatsiooni aga kehvemaks. Lisaks väheneb akende müraisolatsioon ning ka tolm pääseb kergesti ruumidesse.

Soovitus! Võttes kasutusele soojustagastusega suletud sundventilatsiooni, saate vältida eelpool nimetatud probleeme. Säästes oluliselt soojusenergiat, võimaldab korralik ventilatsioonisüsteem sobivaks reguleerida ka süsihappegaasi (CO2) hulga kõikides ruumides. Sel juhul ei ole vajalik akende tuulutuseks avamine kütteperioodil ega ka suvisel ajal. Kuigi suveperioodil kütteenergiat säästa ei ole tarvilik, on mõnel juhul kinnise ventilatsiooni aastaringne kasutamine vajalik mürasummutuse ja/või välisõhust tolmu eraldamise vajaduse tõttu.

Erinevate aknaprofiilide soojusjuhtivuse võrdlus

Tasub teada! Euroopas ja ka Eestis on pikka aega olnud kasutusel nn külmasillaga aknaprofiilid. Antud lahenduses kinnitub ilmastiku eest kaitsev alumiiniumist veenina lengi keskosas asuvasse soonde, moodustades lengiprofiilile õhukese külma serva. Aknaraami sulgemisel surutakse raamitihend vastu alumiiniumist veenina serva ning ühinemiskohas moodustub külmasild. Selliseid aknaid põhjamaises kliimas ei ole soovitatav kasutada. Kaasaegsete energiasäästlike akende konstruktsioonis külmasild puudub. Ilmastiku eest kaitsvad alumiiniumist lengi ja raami veeninad on aga kõik klõpsteisaldatavad ning vajadusel lihtsasti vahetatavad.

Kõrgendatud energiasäästu nõuetega põhjamaises kliimas on akende tootmisel mõistlik kasutada uut tüüpi külmasillata aknaprofiile. Kalesi aknatehas juurutas uue põlvkonna aknad tootmisse 2006 aastal, olles mitmeid aastaid ainus sellise konstruktsiooniga akende pakkuja Eestis.

Erinevate puitakna-profiilide soojusjuhtivuse võrdlusi vt joonis 1/1-1/4.

Joonis 1/1 - 68mm puitakna-profiilide soojusjuhtivuse võrdlus Lae PDF
Joonis 1/2 - 78mm puitakna-profiilide soojusjuhtivuse võrdlus Lae PDF
Joonis 1/3 - 88mm puitakna-profiilide soojusjuhtivuse võrdlus Lae PDF
Joonis 1/4 - 98mm puitakna-profiilide soojusjuhtivuse võrdlus Lae PDF

Joonis 1/1 - 68mm aknaprofiilide sojusjuhtivuse võrdlusJoonis 1/2 - 78mm aknaprofiilide sojusjuhtivuse võrdlus
Joonis 1/3 - 88mm aknaprofiilide sojusjuhtivuse võrdlusJoonis 1/4 - 98mm aknaprofiilide sojusjuhtivuse võrdlus

Kalesi aknad ja rõduuksed on hea soojus- ja müraisolatsiooniga!

Kalesi aknad ja rõduuksed kestavad kaua!

Vali Kalesi aknad ja rõduuksed!