Eesti   Inglise   Vene
Kalesi aknad ja uksed -
E-post: info@kalesi.ee

PURUSTAME MÜÜDI ARGOONGAASI HALVAST PÜSIVUSEST KLAASPAKETIS !

Legendiks on kujunenud arvamus nagu ei püsiks argoongaas klaaspaketis kuigi kaua ning seetõttu ei ole mõttekas selliste klaaspakettidega aknaid tellida.

Kõnealune kuuldus ei vasta kindlasti tõele. Sellist kuulujuttu levitavad tõenäoliselt need, kellele mingil põhjusel ei ole kasulik argoongaasiga aknatoodete turustamine või kellel puuduvad vastavad erialased teadmised.

Ükskõik millise gaasiga täidetuna, tagab nõuetekohase soojusisolatsiooni siiski vaid hermeetiline klaaspakett. Kuna argoon ja krüptoon on õhust suurema molekulaarse struktuuriga, raskemad ning vähem lenduvamad gaasid, siis ei ole nende väljaimbumine klaaspaketi hermeetilise serva kaudu reaalne. Tänu hermeetilisusele ei satu klaaspaketi sisse ka õhuniiskus.

Seega, ainuke teadaolev põhjus argooni väljumiseks klaaspaketist on puudulik hermeetilisus. Ebahermeetilise klaaspaketi tunnuseks on kondensaadi tekkimine klaaspaketi sisse ja see puudus ei jää kellelegi märkamata. Sel juhul on tegemist ebakvaliteetse tootega, mis kuulub garantiikorras väljavahetamisele.


 

Kuidas õhust raskemad argoon- ja krüptoongaas klaaspaketi soojusisolatsiooni parandavad?

Klaasidevahelisest konvektsioonist tingitud klaaspaketi jahtumise vähendamiseks asendatakse õhktäidis raskemate gaasidega. Täitegaaside väljaimbumise ja õhuniiskuse sisseimbumise takistamiseks hermeetiliseeritakse klaaspakettide servad polüsulfiidmastiksi või silikooniga.

Argoonist raskema krüptooni kasutamine tagab veelgi parema klaaspaketi soojusisolatsiooni, kuid seda vaid klaaside väiksema vahe korral. Antud eelis võimaldab kasutada 68-78mm paksuste profiilidega akende tootmisel õhemaid, kuid parema soojusisoltsiooniga kolmekordseid klaaspakette. Kõrgema hinna tõttu ei kasutata aga krüptoongaasiga lahendusi kuigi sageli.

Klaaspakettide argooniga täitmine on tänapäeval väga soodne. Argoongaasi kasutamisel paraneb soojusisolatsioon kahekordses klaaspaketis 17-20% ja kolmekordses klaaspaketis 25-30%. Klaaspaketi soojusisolatsiooni sedavõrd märkimisväärne paranemine tuleks meie arvates kindlasti ära kasutada.

NB!
 Soodsamast hinnast tingituna kasutab enamik Euroopa passiivakende tootjaid energiasäästlike akende arendamisel argoongaasiga täidetud kolmekordseid klaaspakette, mille soojusjuhtivus on U-0,50 W/(m²K). Analoogse õhktäidisega klaaspaketi soojusjuhtivus on aga vaid U-0,75 W/(m²K).

Teadmiseks! Võrreldes aknaraamidega, on klaasi pindala osakaal akendes 70-80%. Seega energiasäästlike akende soojusisolatsiooni kõrgeklassilise tulemuse tagab põhiliselt väga hea soojusisolatsiooniga klaaspakett.

Akende soojusisolatsiooni erinevaid lahendusi leiad SIIT.
Energiasäästlikud ja passiivaknad - artiklit vaata SIIN.
Kalesi passiivaknad - loe SIIN.
Kalesi hübriidaknad - loe SIIN.

Õigeid valikuid soovides!

Eerik Kirs
Kalesi aknad ja uksed