Eesti   Inglise   Vene
Kalesi aknad ja uksed -
E-post: info@kalesi.ee

ENERGIASÄÄSTLIKUD AKNAD ja RÕDUUKSED

ENERGIASÄÄSTLIKU HOONE PROJEKTEERIMISEL SOOVITAME ARVESSE VÕTTA JÄRGMISI AKENDE, NENDE PAIGALDAMISE JA HOOLDAMISEGA SEOTUD ÜKSIKASJU, MILLELE TAVALISELT TÄHELEPANU EI PÖÖRATA.

AKENDE OPTIMAALNE SUURUS

Põhjamaisesse kliimasse sobilikku maja projekteerides ja ehitades on oluline valida optimaalse suurusega aknad. Kuigi aknad on vajalikud ka valguse majja juhtimiseks ei ole energiasäästu silmas pidades mõistlik hoonele liiga suuri aknaid projekteerida. On ju seinte soojusisolatsioon akende omast orienteeruvalt 4-8 korda parem!

Akna soojusjuhtivust võrreldakse üldjuhul Euroopas võrdlusetaloniks kujunenud keskmise mõõdu järgi, kus avatava akna suurus on 1230 x 1480 mm ehk 1,82m². Energiasäästu seisukohalt väheneb suurema akna puhul kehvema soojusisolatsiooniga raami/lengi (soojusjuhtivusega Uraam-2,0-0,8 W/m²K) osakaal ning olulisemaks muutub parema soojusisolatsiooniga klaaspaketi (soojusjuhtivusega Uklaas-1,4-0,5 W/m²K) roll. Seetõttu võime väita, et suuremate energiasäästlike akende soojusisolatsiooni omadused on paremad.

Sellele vaatamata ei ole seinte asendamine ülisuurte akendega siiski põhjendatud. Ehitushind võib küll alaneda, kuid hoone välispiirde soojusisolatsioon tervikuna siiski halveneb. Oluline on meie kliimavöötmes valguse ja soojapidavuse optimaalne suhe, mis võimaldaks küllalt pika kütteperioodi jooksul kokku koguda kogu saadaoleva päikesevalguse, hoides seejuures küttekulud kontrolli all (vt joonis 1).

Teadmiseks! Suurte ja raskete akende tellimisel tuleb arvestada lisakulutustega, mis on vajalikud tõstetehnika tellimiseks.
Energiasäästlikud aknad

AKENDE OPTIMAALNE KUJU

Energiasäästlikud aknad soovitame projekteerida võimalikult ruudukujulised, sest siis on nii akna raamide/lengide pindala, kui ka klaaspaketi nn. külma serva osakaal minimaalsed, tagades parima võimaliku soojusisolatsiooni.

Näiteks:

a) 1 m² võrdkülgse akna ümbermõõt on 4 m ja aknaklaasi ümbermõõt 3 m (vt joonis 2).

b) 1 m² ristkülikukujulise akna (0,5 x 2,0 m) ümbermõõt on 5m ja aknaklaasi ümbermõõt 4m (vt joonis 2).

Võrreldes 1 m² suuruseid ruudu- ja ristkülikukujulisi aknaid näeme, et vaatamata võrdsele pindalale on nii akna raami/lengi pindala kui aknaklaasi ümbermõõt ristkülikukujulisel märkimisväärselt suurem. Energiasäästlike akende klaaspaketi soojusisolatsioon on üldjuhul parem kui aknaraamidel ja -lengidel.
Raamide/lengide suuremast pindalast ning klaaspaketi nn. külma serva ümbermõõdust tingituna on ristkülikukujulise akna soojusisolatsioon halvem.
Energiasäästlikud aknad

AKNARAAMIDE JA -LENGIDE SOOJUSISOLATSIOON

Soovitame energiasäästliku hoone aknad projekteerida ilma horisontaalsete ja vertikaalsete vahepostideta (vt joonis 3), kuna see suurendab oluliselt raamide/lengide kogupindala. Samuti ei ole soovitav kasutada kokkuvalts-aknaid (vt joonis 3), sest ka sel puhul suureneb kõrgema soojusjuhtivusega raamide/lengide pindala. Lisaks on kokkuvalts-akende ühenduskohad  raamide ala- ja ülaosas veidi ebatihedamad.

Energiasäästlikud aknadEnergiasäästlikud aknadEnergiasäästlikud aknad
Energiasäästlikud aknadEnergiasäästlikud aknadEnergiasäästlikud aknad

ENERGIASÄÄSTLIKE AKENDE TEHNILISELT KORREKTSE PAIGALDUSE OLULISUS

Tõhusa ning vastupidava soojusisolatsiooni tagamine ümber akna on äärmiselt oluline. Akna paigaldussõlm tuleks projekteerida õhu ja aurutihedaks ning ka ilmastikukindlaks.

Soovitame arvesse võtta järgnevaid üksikasju:

a) ümber akna paigaldatud soojusisolatsioon (vähepaisuv montaaživaht, elastne paigaldusvaht, isepaisuv tihend) peab olema pragunemiskindel erinevatest mõjuritest tekkiva vibratsiooni ja liikuvuse korral (tuul, kasutamine, hoone konstruktsiooni vajumine) (vt joonis 4).

b) õhutihedaks akende paigaldamiseks tuleb kasutada paigaldusteipe, millel on aurutõkke ning ilmastikumõjude eest kaitsvad omadused (vt joonis 4).

c) akende paremaks isoleerimiseks tuleks hoone fassaadi soojustusmaterjal paigaldada aknalengile 50 - 100% ulatuses. Selline aknalengi  soojustamine katkestab ka külma ülekandumise aknalengi tagant läbi seinamaterjali (vt joonis 4).

d) aknalengidele paigaldatud fassaadi soojustusmaterjali ja lengi vahele soovitame paigaldada elastse ehk mittepraguneva vuugimastiksi või isepaisuva vuugitihendi (vt joonis 4).

Standardse akna paigaldusjoonised
Standardse akna paigaldusjoonised

Energiasäästliku akna paigaldusjoonised
Energiasäästliku puitakna paigaldusjoonisedEnergiasäästliku puit-alumiiniumakna paigaldusjoonisedEnergiasäästliku puit-ja puit-alumiiniumakna paigaldusjoonised

AKENDE PÄIKESEFAKTORI TÄHTSUS

Tänapäevaste hoonete projekteerimisel ja ehitamisel kasutatakse üha sagedamini väga heade soojusisolatsiooni omadustega energiasäästlikke või passiivaknaid. Vähem teatakse aga kõrge päikesefaktoriga (PF) klaaspakettide kasulikkusest.

Mida suurem on aknaklaasi päikesefaktor (PF), seda rohkem läbib klaaspaketti päikesekiirgus ehk soojus.

Seetõttu võimaldab suurema PF-iga akende paigaldamine hoonele neid passiivse lisakütteallikana efektiivselt ära kasutada. Mida rohkem hoone aknaid asub lõunakaares, seda suurem on päikesepaisteliste ilmadega siseruumidesse jõudva soojusenergia hulk.

PF varieerub sõltuvalt selektiivklaaside paiknemisest klaaspaketis. Standardsete lahenduste korral on kahekordse klaaspaketi PF 56-61% ja kolmekordse puhul on see 47-55% (vt tabel 1).

Kahekordsel klaaspaketil on PF kõrgem siis, kui selektiivkate on sisemise klaasi sisepinnal. Kolmekordsel klaaspaketil on aga PF kõrgem juhul, kui selektiivkatted on sisemise klaasi sisepinnal ja keskmise klaasi välispinnal. Kahekordse klaaspaketi soojusjuhtivus (U) selektiivklaaside asukohast ei sõltu. Kolmekordses klaaspaketis jääb aga soojusjuhtivus (U) muutumatuks, kui selektiivkatted asuvad erinevas klaaspaketi kambris (vt tabel 1).
 
Seega on akende tähtsus energiasäästliku hoone projekteerimisel väga oluline, kuna nende ülesanne ei piirdu üksnes soojuse isoleerimisega, vaid võimaldab neid kasutada ka passiivse kütteallikana.
Akende soojusisolatsiooni tabel + päikesefaktor + energiaklassAkende soojusisolatsiooni tabel + päikesefaktor + energiaklassAkende energiamärgistus

AVATAVATE AKENDE RAAMISISENE VENTILATSIOONISÜSTEEM ON PAREM KUI MITTEAVATAVATEL

Ühe raamiga sissepoole avanevate akende valiku korral soovitame hoone projekteerida vaid avatavate akendega. Avatavate akende ning rõduuste raamisisene ventilatsioonisüsteem (klaaspaketi serva ümber) on üldjuhul tehniliselt korrektse lahendusega. Kombineeritud (avatav + mitteavatav aken) ja mitteavatavatel akendel on tavaliselt aga klaaspaketi ümbruse ventilatsioon ebapiisav või puudub täielikult ning seetõttu on siis soovitatav akende lengidesse freesida eraldi tuulutusavad.

Teadmiseks! Avatavate aknaraamide ventilatsioon toimib korrektselt ka energiasäästliku paigalduslahenduse korral, kus aknalengid on fassaadi soojustusmaterjaliga üleni kaetud. Avatavate akendega ei ole muret, et lengis asuvad tuulutusavad jääksid soojustuse sisse.

ÜHE RAAMIGA SISSEPOOLE AVATAVAID AKNAID ON KÕIGE MUGAVAM HOOLDADA

Lisaks väga heale kasutusmugavusele on ühe raamiga sissepoole avanevaid aknaid ka väga mugav hooldada. Kuna kõik akna pesemise, hooldamise ja remondiga seotud tööd saab teostada ruumi sees, siis on see eriti suureks eeliseks seal, kus aknad asuvad kõrgemal kui hoone esimene korrus.

Teadmiseks! Sisse avatavate akende klaaside vahetamine on samuti oluliselt lihtsam ja soodsam, sest kõrgemal asuvaid aknaid on võimalik avada sissepoole ning tõstetehnika kasutamine ei ole vajalik. Sel puhul on klaaside silikoonimist võimalik teostada ka talveperioodil, kui väljas on miinuskraadid.

ENERGIASÄÄSTLIKUD AKNAD TAGAVAD VÄIKSEMAD KÜTTEARVED, SUUREMA MUGAVUSE NING MEELERAHU PIKKADEKS AASTATEKS SÕLTUMATA ENERGIAHINDADE TÕUSUST

Energiasäästlikud aknad tagavad lisaks väiksematele küttearvetele mõnusalt sooja ja hubase äraolemise isegi väga külmadel talveõhtutel. Seda muuseas ka akende läheduses viibides, mis ei õhka enam külma. Ainus, millest te energiasäästlike akende soetamisel ilma jääte on kaunid jäälilled akendel, sest tänu akende suurepärasele soojapidavusele need lihtsalt ei teki enam sinna.

VAATA SELGITAVAT VIDEO!