Eesti   Inglise   Vene
Kalesi aknad ja uksed
E-post: info@kalesi.ee
Kuusepuidust aknad ja rõduuksed
Aknad
Välisuksed
Sub-menu 1.2.1.1

AKENDE JA RÕDUUSTE GARANTII

 
Kalesi akende ja rõduuste eriti hea soojus- ja müraisolastiooni tagavad uudne külmasillata aknaprofiil ning klaaspaketi ja aknaraami vahel asetsev klaasimistihend. Tootmisel järgime hoolikalt Euroopas väljatöötatud tehnilisi nõudeid. Kasutame parimaid materjale tagamaks akende ja rõduuste konstruktsiooni töökindlust ning viimistluse vastupidavust ilmastikumõjudele pikkade aastate jooksul.

Kalesi AKNATEHASE TOODETE GARANTIITINGIMUSED

Garantii kehtivus algab toodete üleandmisest. Puuduste leidmiseks palume toote vastavus tellimusele koheselt või hiljemalt enne paigaldamist üle vaadata. Garantii eelduseks on toodete paigaldus- ja hooldusjuhendite järgimine. Juhend on tootega kaasas.

Täisgarantii 3 aastat - puitakendele ja rõduustele
Täisgarantii 5 aastat - puit-alumiiniumakendele ja rõduustele
Täisgarantii 2 aastat - ühiskondlikus kasutuses olevatele akendele ja rõduustele

GARANTII KEHTIB

 • toodete viimistlusele ja viimistlusmaterjalidele
 • toodete konstruktsiooni materjalidele
 • sulusesüsteemide, lukkude, hingede jms töökindlusele
 • tihendite veepidavusele ja ilmastikukindlusele
 • toodete kujukindlusele - lubatud on pikikaardumine
  2mm ühe meetri kohta ja diagonaalide vahe 2mm 
 • klaaspakettide hermeetilisusele
 • tootja poolt teostatud paigaldustööle
 • transportimisel tekkinud vigastustele, kui transport
  on tellitud tootjalt

GARANTII EI KEHTI

 • toodete mittesobivusele, kui peale tellimuse kinnitamist või tarnimist muudeti avade mõõtmeid
 • toodete normaalsele kulumisele, sh viimistluse, sulusesüsteemide, lukkude, hingede ja lävepakkude kulumisele jms
 • toodete lõhkumisele ja ettenägematute asjaolude korral kahjustumisele, sh tulekahju, veeuputus, vandalism jms
 • toodetele, mida ei ole garantiiperioodil hooldusjuhendile vastavalt hooldatud ja otstarbekohaselt kasutatud
 • reguleerimata toodete kasutamisest põhjustatud vigadele
 • toodetele, mida on peale kliendile üleandmist töödeldud sh saetud, puuritud, hööveldatud, freesitud
 • tootele, mille pinda on värvitud või töödeldud ebasobiva viimistlusmaterjali või -vahendiga
 • tootele, mille pind on/oli ehitustööde ajal kaetud mittesobiva kaitseteibi või muu materjaliga
 • toodete raamide käigutakistustele, mis on põhjustatud seinakonstruktsiooni
  ebastabiilsusest või hoone konstruktsiooni vajumisest
 • toodete valest ladustamisest tingitud kahjustustele
 • päikesekiirgusest tingitud viimistluse pleekimisele
 • päikesekiirgusest tingitud puidu tooni muutusele
 • samaliigilise puidu tekstuuri ja tooni erinevusele
 • okaspuust toodetud toodetest vaigu eraldumisele päikesekiirguse mõjul
 • toodete välisviimistlusele, kui nende väliskülg viimistletakse täiesti läbipaistvate või väga heledate lasuurvärvi toonidega
 • toodete deformatsioonidele ja muudele defektidele, mis on põhjustatud hoone liigniiskusest, puuduvast küttesüsteemist, puuduvast või ebapiisavast ventilatsioonist, kemikaalidest, otsesest sade- või lausveest, hallitusest ja keskkonna ebapuhtusest
 • transpordi ja ehituse ning viimistlustööde käigus tehtavatest töödest põhjustatud toodete kahjustustele sh lihvimistolmu ja vee koosmõjul tekkinud viimistluse kahjustused, krohvi ja viimistlussegude või nende pritsmete kahjustusele
 • klaaside termilisele purunemisele, mehhaanilisele vigastamisele, lõhkumisele või muudele defektidele, mide ei ole tavalise valguse korral 2m kauguselt otsesuunas visuaalselt märgata
 • klaaside välispindadele tekkivale kondensaatveele
 • klaaside sisepindadele tekkivale kondensaatveele
 • paigalduse vigadele, kui paigaldust ei teostanud tootja või kui kliendi nõudel on tooted paigaldatud tootja standarditele mittevastavalt
 • välisustele, mille kõrgus on rohkem kui 2250mm ja/või laius rohkem kui 1100mm
 • välisustele, mida ei kaitse vähemalt 1m kaugusele uksepinnast ulatuva varikatus ukse kohal või uksed ei asu vähemalt ühe meetri sügavuses seinasüvendis
 • toodetele, mille eest pole tasutud 100% tellimuse maksumusest
Reklamatsiooni korral palume saata meile kirjalik teade koos võimalikult põhjaliku  veakirjeldusega e-posti aadressile info@kalesi.ee Võimalusel lisada puudusest fotod või videosalvestus.

Kui objekti kohapealse ülevaatuse käigus selgub, et puudusele ei kehti garantii, siis on Kalesi aknatehasel õigus tehtud kulude katteks esitada arve järgnevate tariifide alusel:
 • reklamatsiooni käsitlemine - 25 EUR
 • hooldusmeeskonna väljasõit:
  a) 0,35 EUR/km - Tallinnas
  b) 0,30 EUR/km - väljaspool Tallinnat
 • hooldus ja remonditöö objektil:
  a) 40 eurot/esimene töötund
  b) 30 eurot/alates teisest töötunnist - arvestatakse 30 minuti täpsusega