Eesti   Inglise   Vene
Kalesi aknad ja uksed -
E-post: info@kalesi.ee

Kuidas osta puitaknaid? Milliseid „säästunippe” tootjad kasutavad
soodsamate aknapakkumiste tegemiseks ja kellele on see kasulik?

Uued aknad

John Ruskini mõttetera kvaliteedist

Eesti majanduses on keerulised ajad. Teiste hulgas peavad halastamatut võitlust ellujäämise nimel aknatootjad, kes kinnisvarabuumi tingimustes tehtud mahukate investeeringute teenindamiseks ja oma toodetele ostjate leidmiseks on sunnitud leidma üha uusi „säästunippe“. Kuidas ja millise hinnaga see siis saavutatakse?

Kõige efektiivsem viis oma toodete realiseerimiseks on pakkuda klientidele atraktiivset hinda, mis on iseenesest väga tore. Paraku pole tasuta lõunaid olemas ja ka kliendisõbralikul hinnal on oma hind. Kasutades klientide teadmatust, jätavad paljud aknatootjad oma toodetele lisamata mitmeid olulisi detaile ning asendavad tähtsad komponendid odavamatega.

Aknad viimistletakse sageli madalakvaliteediliste materjalidega, mis akende pikaealisuse, sooja- ja mürapidavuse seisukohalt on täiesti lubamatu.

Sellest pole aga midagi, sest odavat hinda pakkudes võidetakse kõik vähempakkumised ning lubatud 2-aastase garantii peavad vastu ka kõige kehvema koostekvaliteediga aknad. Kliendid seisavad aga mõne aasta pärast taas küsimuse ees, milliste akende kasuks siis seekord otsustada. Kuidas välja selgitada. millise tootja aknad on tegelikult kvaliteetsed?

Lisaks kliendi tüssamisele ja oma maine kahjustamisele levib madala kvaliteediga puitakende tootmisega paraku üha laiemalt arusaam, et puitaknad ongi kehvad ega pea meie põhjamaises kliimas kuigi hästi vastu. Loodetavasti on artiklis esitatud informatsioon tulevastele aknaostjatele abiks õigete otsuste tegemisel ning aitab puitakende mainet parandada.

Aknad - materjali valik

Eestis toodetakse aknad enamasti sõrmjätkatud männipuidust. Männipuit jaguneb aga kvaliteetseks südapuiduks ja hõredamaks koorealuseks maltspuiduks. Loomulikult on kulude kokkuhoiu nimel tootjatele kasulikum aknad valmistada viimasest ja öelda klientidele, et üks mänd puha.  
Kuusepuidust sõrmjätkatud liimpuitmaterjal
Kuusepuidust sõrmjätkatud liimpuitmaterjal


Okumee liimpuitmaterjal

 

Lisaks kasutavad mõned tootjad ka oksakohtadega ja/või maltspuitu, mis on veelgi madalama kvaliteediga ning sel puhul ei tohiks hind olla sorteeritud oksavabast puidust toodetega samaväärne. Maltspuidu madalama tiheduse tõttu kinnituvad ka hinged, sulused ja lukustusdetailid nõrgemini, muutes aknad vähem sooja- ja mürapidavaks ning põhjustades akende eluea lühenemise.

Kõik okaspuuidust aknad sisaldavad vähemal või suuremal määral vaiku. Kuna vaigupesad asuvad sageli puidu pinnkihi all, võivad need puidu käitlemisel jääda märkamatuks. Tumedate värvitoonide puhul ning hoone lõuna- ja läänepoolsel küljel lähevad aga palavatel suvepäevadel (kui puidu temperatuur võib tõusta 65-85 °C kraadini) sellised vaigupesad tihti nö „keema”. Vaik võib seetõttu end mullina värvi alla või ka läbi viimistluse kattekihi pressida ning rikkuda akende välimuse. Tegemist on siiski vaid kosmeetilise veaga, mille tekkimise riski pole okaspuidu puhul lõpuni võimalik vältida.

Madalama kvaliteediga oksakohtadega okaspuidust aknad, mis on viimistletud heledates värvitoonides ja asuvad päikesepoolsel küljel, võivad umbes ühe aasta jooksul muutuda kollaselaiguliseks, sest oksakohad kumavad inetult läbi kattevärvi. Juhul kui selline olukord häirib, on aknad võimalik parandada vaigustelt oksakohtadelt värvi eemaldamise ja värviparandusega. Hiljem ei tohiks üldjuhul sama probleem enam korduda.

Nõuanne: kui vaigupesa läbi aknaraami värvkatte pressib, ei tohiks seda kohe laiali hõõruda, vaid tuleb lasta sel ära kuivada (u üks aasta) ja siis võib kuivanud vaigumulli ettevaatlikult eemaldada.

Vähem hinnatundlikud kliendid eelistavad puitakende materjalina valitud männi-, okumee-, meranti-, tamme-, eukalüpti-, mahagoni- või tiigipuitu, mille kasutamine tagab kauni ja eksklusiivse lõpptulemuse ja seda eriti just heledamate lasuuritoonide kasutamisel.

Aknatootja kokkuhoid 2 m² akna puhul: ca 150 kr

Aknad - puidu ettevalmistus

Läbipaistva lasuuriga viimistletud okumeepuidust akna sisekülg

Maltspuidu kasutamisel püütakse saavutada näilist konkurentsieelist südapuidu ees materjali süvaimmutusega, mida südapuidu puhul pole kõrge vaigusisalduse tõttu mõtet teha (immutus on suuteline südapuitu tungima vaid u 2-3 mm sügavusele). Isegi töömahuka süvaimmutuse järel jääb maltspuidu maksumus südapuidu hinnale alla. Samuti pole süvaimmutus mingi imerohi, mis materjali valikul tehtud kompromissi tasa teeb. Müügiargumendina töötab süvaimmutus väheinformeeritud kliendi puhul aga hästi.

Puitakende puhul on erilise tähtsusega materjali töötlemine kõrgekvaliteediliste impregneerimis- ja kruntimisvahenditega, mis tagavad lõppviimistluses kasutatavate värvide ideaalse nakkuvuse. Kulude kokkuhoiu eesmärgil on aga mitmed aknatootjad
otsustanud eeltöötluse arvelt kokku hoida ning kandnud värvi otse puidule, mis sealt suure tõenäosusega peatselt maha koorub.

Tegemist on häbematusega, mis väärib senisest suuremat tähelepanu. Oleme viimasel ajal asendanud mitme vähem kui 10 aasta eest valminud eramu aknad ja seetõttu on mõnede aknatootjate säästunipid meile hästi teada.

Aknatootja kokkuhoid 2 m² akna puhul: ca 100 kr
RAL värvikataloog
Viimistluse toonitumeduse tabel PUITAKENDELE

Aknad - värvkate

Teatavasti on puit „elav” materjal, mis sõltuvalt ilmastikust kas kahaneb või paisub. Seetõttu on äärmiselt oluline puitaknad värvida spetsiaalsete, elastse struktuuriga kvaliteetsete aknavärvidega, mis oleksid suutelised puiduga kaasa mängima. Kuna need on tavalistest puiduvärvidest aga oluliselt kallimad, siis eelistavad paljud aknatootjad nende kasutamisest loobuda.

Tulemuseks on praguneva pealispinnaga aknad ja siinkohal pole tegemist üksnes kosmeetilise probleemiga. Nimelt pääseb niiskus kergesti puidu kallale, eriti aknaprofiilide liitekohtades, mis on muutustele kõige tundlikumad. Tulemuseks on inetud ja laguneva viimistlusega puitaknad, mille taastamine nõuab palju aega ja vaeva.
Aknatootja kokkuhoid 2 m² akna puhul: ca 100 kr

Aknad - vuugitäitematerjalid

Klientidele kvaliteetsete toodete asemel soodsat hinda müüvad aknatootjad eelistavad ka aknaraami ja -lengi liitvuugid jätta täitmata spetsiaalse elastse mastiksiga, mis sarnaselt elastsele värvkattele puiduga kaasa mängib. Kokkuhoid vuugimastiksi arvelt suurendab aga oluliselt vuukide pragunemise tõenäosust, mis võimaldab niiskusel vaevata värvikihi alla puitu kahjustama pääseda.

Aknatootja kokkuhoid 2 m² akna puhul: ca 40 kr

Aknad - suluste paigaldustihedus

Aknasuluse lukustuspunktide nõutav paigaldustihedus

Selleks, et aknaraam tihedalt aknalengi vastu sulguks, peab Saksa tüüpi (sissepoole avanevad aknad) puitakende puhul suluse sulgemispunktid ja hinged paigaldama vähemalt iga 800-1000 mm järel. Paraku kohtab üsna sageli aknaid, mille sulgemispunktide vahe on üle 1000 mm. Miks peavad sulused nii tihedalt paiknema? Nagu varem mainitud, on puit „elav” materjal ning seetõttu kaotavad aknad sulgemispunktide suure vahe puhul puidu „mängimisel” oma tiheduse.

Selle tulemusena peab toas normaalse temperatuuri hoidmiseks kas puid alla viskama või sooja juurde keerama. Ja nii talvest talve ainuüksi põhjusel, et aknatootja otsustas suluse pealt 100 krooni kokku hoida ja klient ei osanud sellele aknaid tellides tähelepanu pööratanbsp;
 

Aknatootja kokkuhoid 2 m² akna puhul: ca 100 kr

Aknad - kompensatsioonitihend

Kompensatsioonitihend

Kompensatsioonitihend paigaldatakse aknapaketi ja raami vahele ning selle eesmärgiks on ära hoida puidu paisumisel ja „mängimisel” klaaspaketile tekkivat pinget, mis võib kaasa tuua klaaspakettide pragunemise. Lisaks tagab see akende parema sooja- ja mürapidavuse.

Kuna tegemist on märkamatu detailiga, siis on paljud aknatootjad otsustanud kokku hoida ka selle tihendi paigaldamise arvelt, lootuses, et nende toodetud aknad garantiiaja ikka vastu peavad. Kui 100 aknast mõni ei peagi, siis vahetatakse sel klaaspakett lihtsalt välja ning elatakse garantiiaja lõpu lootuses edasi.

Pealegi peab klient enne tõestama, et aknad ei ole omaniku süül pragunenud. Ja isegi kui klaaspakett vahetatakse, tuleb selle pragunemise hirmus elada kuni akende eluea lõpuni.

Aknatootja kokkuhoid 2 m² akna puhul: ca 50 kr

Aknad - paigaldusvahu sooned

Paigaldusvahu sooned

Saksa-tüüpi akende raamide ja lengide optimaalne paksus on 68-88 mm (NB! Laiema lengi ja õhema aknaraami korral sõltub soojapidavus kehvemast ehk õhemast aknaraamist – seepärast polegi vajadust iga hinnaga laiemaid lenge taga nõuda). Tõhusa ja vastupidava paigaldusisolatsiooni saavutamiseks tuleb aknalengi välisservale freesida paigaldusvahu sooned. Nii tagame parima ühenduse aknalengi ja ehituskonstruktsiooni vahel temperatuurist tingitud kujumuutuste ja tuulekoormusest ning avamisest-sulgemisest tingitud deformatsioonide korral.

Eelkõige aja kokkuhoiu eesmärgil näevad aga mõned aknatootjad siingi võimalust kokkuhoiuks, mis võib klientidele kaasa tuua hulgaliselt ebameeldivusi.

Aknatootja kokkuhoid 2 m² akna puhul: ca 50 kr

Lõpetuseks

Nagu arvutustest näha, võimaldab esmapilgul tühiste asjade pealt säästmine puitakende tootjatel 2 m2 akna puhul enda taskusse jätta 590 krooni. Arvestades asjaolu, et suuremad puitakende tootjad valmistavad aastas u 50 000 akent ja rõduust, kujuneb säästetud summaks 590 x 50 000 = 29,5 miljonit krooni.

Nagu näete, käib jutt väga suurtest summadest, millest on väga raske loobuda. Klientide jaoks tähendavad aga tootjapoolsed säästunipid oluliselt suuremaid soojaarveid ja loodetust lühema elueaga aknaid.

Soovitus! Kuna tänases majandusolukorras on uppuja päästmine eelkõige tema enda asi, siis jätke meelde küsimused, mida aknatootjalt küsida.

Aknad - küsimused kvaliteedi välja selgitamiseks JAH EI

Kas akende värvimisele eelneb detailide, valmis aknaraami ja -lengi nurkade täiendav impregneerimine ja kruntimine?
Kas puitaknad on toodetud kvaliteetsest puidust (materjal sisaldab vähe maltspuitu ning puuduvad oksakohad)? Kas seda on võimalik kontrollida?  
Kas aknad värvitakse veepõhiste hingavate, elastse struktuuriga spetsiaalsete aknavärvidega ja kas seda saab kontrollida? 
Kas aknaraami ja -lengi liitvuugid (sees- kui väljaspool) on täidetud elastse, spetsiaalselt akende jaoks väljatöötatud vuugimastiksiga ja kas seda saab kontrollida? 
Kas aknasuluste sulgumispunktid (aknahinged loetakse nende hulka) on paigaldatud vähemalt iga 800-1000 mm järel?
Kas akende raami ja klaasi vahele on paigaldatud klaaspaketi purunemise vältimiseks kompensatsioonitihend ja kas seda on võimalik kontrollida pärast akende paigaldamist? See tihend parandab lisaks ka veel soojus- ja müraisolatsiooni.
Kas lengi välimisele küljele on freesitud paigaldusvahu sooned?
Kas avatavate akende alumise raamiprofiili tihend sulgub puidust aknalengi serva vastu nii, et puidust lengiprofiil katkestab külmasilla täielikult?
Lahendused, kus aknaraami tihend sulgub vastu lengi alumiiniumist veenina ei ole parima soojapidavusega.

Kalesi vastused nendele küsimustele on JAH.

See on ka põhjuseks, miks meid madalaimale hinnale orienteeritud pakkumiste võitjate seast enamasti ei leia. Küll aga oleme veendunud, et saame klientidele häbenemata silma vaadata ka 20 aasta pärast. Oleme seisukohal, et pigem lõpetame tootmise, kui et valmistame madala kvaliteediga Kalesi kaubamärgiga aknad.

Lisaküsimused muude kasulike omaduste ja võimaluste välja selgitamiseks JAH EI

Kas aknad on pikaealise garantiiga s.o kolm või enam aastat? 
Kas puitaknad on võimalik tellida seest- ja väljastpoolt erineva värvitooniga või viimistlusmaterjaliga (näiteks värv ja lasuur või lasuur ja õli)?
Kas tootevalikus on energiasäästlikud aknad ja/või passiivaknad?
Kas on võimalik tellida energiasäästliku aknapaigaldamise nõustamist?
Kas aknapaigaldust on võimalik tellida isepaisuva multifunktsionaalse tihendilahendusega (näiteks „illmod Trioplex”), mis on välja töötatud eeskätt akende ja uste energiasäästlikuks paigaldamiseks. Eeliseks on hea soojusisolatsioon ning õhu-, vee-, difusiooni- ja UV-kindlus. Tihend tagab konstantse soojusisolatsiooni kogu paigaldussügavuse ulatuses ning selline paigaldustihend ei pragune ehitise vajumise või liikumise tagajärjel ega tuulest või tavakasutamisest tingitud vibratsiooni korral.
Kas peale akende paigalduse on võimalik tellida ka vanade akende demontaaži ja utiliseerimise teenust?
Kas aknad ja rõduuksed on võimalik tellida liimpuidust, mille sise- ja välisküljel ei ole näha sõrmjätku liitekohti?
Kas aknad ja rõduuksed on võimalik tellida vääris- või eksootilisest puidust, mille sise- ja välisküljel ei ole näha sõrmjätku liitekohti?
Kas tootevalikus on väljapoole avanevad rõduuksed juhuks, kui mingil põhjusel sissepoole avanevaid ei ole võimalik paigaldada või mugav kasutada?
Kas on võimalik tellida madala lävepakuga rõduuksi, mida on suure kasutuskoormuse korral mugavam kasutada?
Kas tootevalikus on lükanduksed ja voldikuksed?
Kas tootevalikus on lengilaiendid (enamasti vajalik palkmajade korral)?
Kas tootevalikus on liimpuidust aknalauad?
Kas on võimalik tellida tsinkplekist kui alumiiniumist välimisi veeplekke?
Kas puitakendele on võimalik vajadusel alumiiniumist katteprofiili hiljem paigaldada?
Kas tootevalikus on erikujulised aknad?
Kas tootevalikus on tuletõkkeaknad?
Kas akende tellimisel sisaldub komplektis ka parandusvärv?

Kalesi vastused nendelegi küsimustele on JAH.

Klientidele soovitame aga olla teadlikud ning järjekindlad oma nõudmistes. Kalesi meeskond on valmis igakülgseks nõustamiseks akendega seotud küsimustes.

Õigeid valikuid soovides!

Eerik Kirs
Kalesi aknad ja uksed