Eesti   Inglise   Vene
Kalesi aknad ja uksed -
E-post: info@kalesi.ee

Väljapoole avatavate Skandinaavia (nn Taani tüüpi) akende omadused, eripärad ning müügimüüdid

Skandinaavia (nn Taani tüüpi) akende omadused ja eripärad

Väljapoole avatavaid Skandinaavia aknaid toodetakse mitme erineva avamislahendusega. Saadaval on varjatud suulusesüsteemiga altpoolt avatavad, küljele pöördavatavad, kuid ka kallimad ümberpööratavad aknad. Välja avatavate akende hooldamise ja pesemise hõlbustamiseks tuleks esimesest korrusest kõrgemal või raskendatud väljaspidise ligipääsuga fassaadides eelistada pöördavatavaid aknaid. Saadaval on ka hinnalt soodsamad tavaliste hingedega pöördavatavad aknad. Sel puhul on akende välisküljel üsnagi robustsed plekist hinged. Tasub teada, et need lihthinged ei ole reguleeritavad. Vajadusel neid väänatakse spetsiaalsete abivahenditega. Kindlasti ei tohiks selliseid aknaid tellida alt avatavana nii, et aknahinged asuvad üleval. Suure tõenäosusega  aken peatselt lihtsalt ei avane enam, kuna lihthinged pole ette nähtud sellises asendis vastu pidama ja venivad välja.

NB! Enne lõplikku ostuotsuse tegemist tasub välja selgitada, mitut erinevat akende avamistüüpi on müüja plaaninud kasutada Teile aknaid müües? Taani tüüpi akende korral on tavaline, et paigaldatakse 3-4 erinevat avatavat akna lahendust ja hiljem võib osutuda üllatuvaks sedavõrd kirju komplekt ühe maja juures. Kusjuures hoone esimesele korrusele paigaldatakse üldjuhul vaikimisi odavamad tavahingedega pöördavatavad aknad. Need aga akende välispinnal just kuigi kaunid ei ole.

Konstruktsiooni eripärad

Võrreldes sissepoole avanevate pöörd-kaldavatavate Euroopa akendega (nn Saksa tüüpi aknad) on väljapoole avanevate Skandinaavia (nn Taani tüüpi) akende standardsed aknaraamid 60mm paksused. Sellistes raamides ei ole võimalik kasutada hea soojusisolatsiooniga kolmekordset klaaspaketti. Saadaval on ka kolmekordse klaaspaketiga lahendused, kuid siis on aknaraamid paksemad ning hinnalt ka kallimad. Kuigi akende lengid on 90-100mm paksused, ei paranda see komplektse akna soojusisolatsiooni märkimisväärselt.

Tasub teada! Valjapoole avanevate Taani tüüpi akende konstruktsioon võimaldab kasutada vaid ühte raamitihendit. Kuna sulusesüsteem vigastaks aknaraami avamisel lisatihendi, siis pole seda võimalik sinna paigaldada. Akna klaaspaketi välispinnast oluliselt seespool asuv ainus raamitihend asub aga soojustehniliselt üsna ebasobivas kohas, võimaldades külmal kergemini pääseda läbi aknaraami. Kuna Taani tüüpi aknaid on väga hea soojusisolatsiooniga keeruline ja väga kallis toota, siis ei kohta me ka sellel lahendusel baseeruvaid väga energiasäästlikke passiivaknaid.

Mitmeosaliste akende vertikaalsed ja horisontaalsed vahepostid on Taani tüüpi akendel samasuguse paksusega kui lengid ning need ulatuvad aknaraamide sisepinnast oluliselt sissepoole.  Aknad paigaldatakse kruvidega läbi lengi ning paigaldusavad korgitakse. Sügavad vahepostid ning korgitud paigaldusavad ei pruugi aga igaühele meeldida.

Tuulutusasendite eripärad

Odavamatel, küljele pöördavatavatel Taani tüüpi akendel puudub mikrotuulutuse võimalus. Kallimate sulustega akendel on küll mikrotuulutus olemas, kuid fikseerimisasukoha leidmine ei toimu lingi asendi muutmisega, vaid seda tuleb "pimesi" otsida. Sellise lahenduse kasutusmugavus tasub selgeks teha enne ostuotsuse tegemist.

Putukavõrkude kasutamine

Kuna Taani tüüpi aknad avanevad väljapoole, paigaldatakse putukavõrgud sisemisele küljele. Akende avamiseks ning sulgemiseks tuleb putukavõrgud alati eemaldada ning sel puhul muutub akende kasutamine küllaltki ebamugavaks. Sissepoole avatavatel Saksa tüüpi akendel asub putukavõrk aga väljapool ning see ei sega akende igapäevast nbsp;mugavat kasutamist.

Tasub teada! Väljapoole avatavate Taani tüüpi akende tootjad ei soovita tugeva tuule ja tormiga aknaid avatud asendisse jätta. Tuul võib aknad lõhkuda ning garantii sel juhul kahjuks ei kehti. Saksa ja Soome tüüpi akende kasutamisel sellised ettekirjutused puuduvad. Soome tüüpi akende sulgemine öisel ajal, kuid ka tugeva tuule ning vihma korral on aga siiski mõistlik, sest vastasel juhul võib vihm aknast sisse sadada.

Pane tähele! Kodust lahkudes on mõistlik välja avatavad Taani tüüpi aknad alati sulgeda. Nii ei pääse tuul avatud aknaraame räsima ja vihmasaju korral ei satu vesi tuppa. Väljapoole pöördavatavate Taani akende sulgemine on mõistlik ka murdvarguse ennetamiseks.

Taani tüüpi aknad: müügimüüdid

Oleme märganud, et üheraamiliste väljapoole avatavate Taani tüüpi akende müügis tuuakse esile järgmisi moonutatud müügiargumente:

Väidetavalt:
1.    ... muutuvad väljapoole avatavad aknad tuulise ilmaga veelgi tihedamaks. 
2.    ... kasutatakse aknapuidu süvaimmutamist, mis muudab aknad eriti kvaliteetseks. 
3.    ... vaid väljapoole avanevate akende aknalaudadele saab segamatult paigutada esemeid.
4.    ... vaid väljapoole avanevad aknad võimaldavad kardinate piiranguteta paigutust ja liikumist.
5.    ... saab akende ette paigaldada mööblit, kuna aknad avanevad väljapoole.

NB! Eelpool nimetatud müügimüüdid ei ole aga tõsiseltvõetavad ning neid on kerge ümber lükata.

Taani tüüpi akende ilmastikukindlus

Akende tuule ja veepidavusest rääkides, on Euroopas tervikuna, sh ka Eestis, piisavalt külgvihmadega tormiseid ilmasid. Mereäärseid, eriti ekstreemsetes tingimustes asuvaid hooneid on küllaldaselt kogu Euroopas. Seni ei ole kinnitust leidnud väide, nagu oleksid Taani tüüpi aknad ilmastikukindlamad, kui mõni teine aknatüüp.

Taani tüüpi akende süvaimmutus

Skandinaavia akende valmistajad reklaamivad aknaprusside süvaimmutamist ning eksponeerivad seda olulise eelisena. Vähem asjatundlikel inimestel oleks aga kasulik teada, et suletud puidurakkudega männi lülipuidu (südamikpuit) ning kuiva kuusepuidu korral (tänu suletud puidurakkudele) jääb süvaimmutus üsna pinnapealseks (2-4mm). Seega, sõltuvalt puidust, ei ole süvaimmutus alati tulemuslik, kuna puidurakkude eripära või materjali tiheduse tõttu (männi lülipuit, kuusk, tamm, lehis) ei pruugi impregneerimisvedelik kuigi sügavale puidu sisse imbuda.


Foto 1 - PestEkspert
Süvaimmutatud männipuidust saematerjali ristlõiked. Igasuguse saematerjali pindmistes kihtides esineb nii lülipuitu kui ka maltspuitu. Prussi alumises nurgas olev rohekas ala on maltspuit. Impregneerimisvedelik imbub süvaimmutamisel vaid maltspuitu, suletud rakkudega lülipuitu (südamikpuit) immutusvedelik aga ei suuda tungida. 

Süvaimmutust on otstarbekas kasutada vaid avatud puidurakkudega männi maltspuitu töötlemisel (vt foto 1). Impregneerimisvedelik imbub sügavale maltspuidu sisse, muutes selle ilmastikukindlamaks ning seenhaigustele vastupidavamaks. Männi lülipuit on aga isegi töötlemata väga hea resistentsusega. Skandinaavia aknatööstustes kasutatakse tavapäraselt aga segakvaliteediga soodsamat puitmaterjali (sisalduvad ka oksakohad). Süvaimmutamine võimaldab sellise materjali omadusi parandada ning tagab akende keskmise vastupidavuse. Suurema kasumi teenimise eesmärgil reklaamivad tootjad sellisest saematerjalist (A1-A3 kvaliteediga) toodetud aknaid põhjendamatult heas valguses. Selgelt ja arusaadavalt ei selgitata oksakohtades tekkida võivaid viimistluse probleeme. Valget värvi akendel tekivad aja möödudes oksakohtades kollased laigud. Tumeda viimistlusega akendel võib päikesekiirguse toimel okaspuuvaik keema minna just suure vaigusisaldusega oksakohtades ja rikkuda akende välisviimistluse. 

NB! Maltspuiduks nimetatakse lülipuidu ja koore vahelist puitu (vt foto 2), mille rakud on avatud ka peale materjali kuivamist. Oksakohtadega ning vähem ilmastikukindel, kuid süvaimmutatud maltspuit saavutab töötlemise järel akende tootmiseks piisava kvaliteedi, kuid ei ole seepärast veel parem korralikust oksavabast liimpuitprussist. Erinevalt Skandinaavia tootjatest on Euroopa aknatööstused seisukohal, et aknatootmise nõuetele vastav oksavaba männipuit süvaimmutamist ei vaja ning tavaline immutamine tagab piisava kaitse hallituse ja niiskuse eest. Akende immutamise põhiline eesmärk on värvkatte ja puidu omavahelise nakke parandamine.

 

Foto 2 - Puuinfo
Süvaimmutatud männipalgi ristlõige. Männipuidu 
ristlõikes on maltspuit ja lülipuit hästi eristatavad.
Rohekas servaala on maltspuit.

Taani tüüpi akende hooldamine

Taani akende pesemiseks tuleb olenevalt akna avamislahendusest käsi ning vahel ka pea õue pista, et aken täiesti puhtaks saaks. Vahel naised pelgavad seda. Esimesel korrusel olevaid aknaid on loomulikult lihtne ka väljastpoolt pesta. Kõrgematel korrustel, kus väljastpoolt akna pesemine ei ole mõeldav, pakutakse kallimaid pöördavanevaid lahendusi. Pöördavamine on aga pingutust nõudev tegevus, sest aknasulus töötab suhteliselt tihedalt. Taani akende täielikuks avamiseks lahti lukustamine toimub sõrmedega sulusesoones olevate riivide avamisega. Pikkade küünte omanikele võib see pisiasi aga tekitada ebamugavusi.

Sissepoole avatavad Saksa tüüpi aknad avanevad aga väga mugavalt ja turvaliselt aknalinki pöörates. Aken avaneb tuulutusasenditesse ülalt sissepoole kallutades (1-12cm). Mugav mikro- kui ka tavaline kaldavamine ei sega vähimalgi määral kardinate liigutamist, ega takista ka aknalaudade vaba pinna kasutamist. Paar korda aastas akende pesu ajaks aknalaudade vabastamine on suhteliselt olematu ebamugavus, arvestades, kuivõrd mugav on pesta ja hooldada sissepoole avanevaid aknaid. Pealegi võib sissepoole kaldavanev aken olla tuulutusasendis aastaringselt, kuna vihm ei saja aknast sisse ning tuul ei lõhu aknaraame kunagi.

Kardinate ja aknalaudade kasutamine

Vale on väita, et vaid väljapoole avanevate akende aknalaudadele saab segamatult paigutada lillepotte ja muid esemeid! Sissepoole pöörd-kaldaavatavate akende korral kasutatakse nbsp;ruumide tuulutamiseks tavapäraselt kaldavanemist (tavatuulutuse või mikrotuulutuse asend), mis ei sega kuidagi aknalaudadel asuvate esemete paiknemist. Paaril korral aastas akende pesemise ajaks aknalaudadelt esemete eemaldamine, ei ole enamikele inimestele probleem.

Tõele ei vasta ka väide, et vaid väljapoole avanevad aknad võimaldavad kardinate piiranguteta paigutust ja liikumist! Akende pesemisel ajaks lükatakse tõenäoliselt kardinad kõrvale kõikide aknatüüpide korral ning pealegi tuulutusasendisse avatud kaldavatav aken avaneb max. 12cm sissepoole, ega piira kardinate kasutamist. Aknakatteid valides tuleb akende ja kardite eripära arvestades need vaid õigesse kohta paigaldada.

Mööbli paigutamine akende ette

Väide, et väljapoole avatava akna ette saab paigaldada mööblit, ei ole samuti õige. Kes siis akna ette mööblit paigaldab? Sellisel juhul ei saaks aknaid ju avadagi?!

Arvestades asjaoluga, et u 80% Euroopas müüdavatest akendest on nn Saksa tüüpi sissepoole pöörd-kaldavanevad aknad, ei tohiks tekkida küsimust, millise akna kasuks otsustada?!


Õigeid valikuid soovides!

Eerik Kirs
Kalesi aknad ja uksed